Experter inom lokalvård & fastighetsrelaterade servicetjänster

Vi vänder oss till företag, fastighetsägare/-förvaltare & offentlig sektor i hela Stockholmsområdet.

Våra tjänster

Vi är ett heltäckande serviceföretag som löser våra kunders behov, alltifrån lokalvård, fastighetsskötsel och bemanning till leveranser av mattor och fruktkorgar. Kort sagt, lokalvård och service, som helt enkelt fungerar och är kostnadseffektiv och både förebyggande och långvarigt.

Städtjänster

Vi rengör allt från tak till golv och vi kan även hantera allt från mattor till saneringstjänster. Vi städar alla former av lokaler vid enskilda eller återkommande tillfällen. Städning ska hålla hög kvalitet oavsett vilken städtjänst det gäller.

Supporttjänster

Vi utför det mesta inom lokalvård och vi bidrar med en mängd olika supporttjänster, vi erbjuder intern service, underhåll, mattor, tvättservice samt leverans av frukt-frukost-och möteskorgar.

Specialtjänster

Vi erbjuder en rad specialtjänster inom lokalvård och städ. Vi förhöjer arbetsplatsmiljö och kundtrivsel med tjänster som markistvätt, dammsugning och fönsterputs på höga höjder, flyttstädning, storstäd och golvvård.

Saneringstjänster

Vi erbjuder förebyggande åtgärder och lösningar inom luktsanering, skadedjurskontroll, klottersanering, blodsanering och asbests.

Avfallshantering samt strukturera Er kontors miljöstation

Vi erbjuder att omstrukturera Er miljöstation både hos Er bostadsrättsförening eller Er kontor och på detta sätt vi sänker Er nuvarande kostnader för samma ändamål med 20%.

Antalet städade kvadratmeter

I år

Denna månad

Hittills idag

0

Vi arbetar för att förebygga och minska negativ miljöpåverkan

Vi tar kvalitets-, miljö-och samhällsansvar på största allvar. Vi är certifierade enligt ISO Kvalitet 9001 och ISO Miljö 14001 samt egencertifierade enligt Socialt ansvarstagande ISO 26000 för att bidra till en hållbar utveckling.

Anlita KLENI som leverantör!

Närhet och personlig kontakt tror vi är grundpelare till en bra lösning. Alla våra tjänster anpassas efter våra kunders specifika behov. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur vi bäst löser era lokalvårds- och servicebehov.