Förbättrings- & Avvikelserapport

Har Upprätta gärna en rapport om det har uppstått en avvikelse eller om du har ett förbättringsförslag. Stort tack!

Vänligen skanna QR-koden nedan eller klicka här för att dirigeras vidare till Klenis digitala formulär för “förbättrings- & avvikelserapportering”.

Har du några frågor? Vänligen kontakta oss.

Anlita KLENI som leverantör!

Närhet och personlig kontakt tror vi är grundpelare till en bra lösning. Alla våra tjänster anpassas efter våra kunders specifika behov. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur vi bäst löser era lokalvårds- och servicebehov.